Otvorenje izložbe „Objektivom kroz psihu“

Kreativnost je temeljni ljudski instinkt nužan za čovjekovo mentalno zdravlje. Cilj je umjetnosti  u vidu terapije oslobađanje kreativnih snaga koje su latentne u nama te tokom kreativnog procesa [...]