Psihoedukativni materijali

Ovdje možete pročitati psihoeduaktivne materijale s provjerenim stručnim sadržajem koji su pripremili članovi Integrativnog centra mentalnog zdravlja, a služe za lakše prepoznavanje te pružanje informacija o mogućnostima pristupa različitim psihičkim smetnjama i poremećajima, kao i načinima unaprijeđenja mentalnog zdravlja.

Edukativna brošura o prepoznavanju, pristupima i mogućnostima liječenja DEPRESIJE

Edukativna brošura o prepoznavanju, pristupima i mogućnostima liječenja DEMENCIJA

Edukativni letak o prepoznavanju, pristupima i mogućnostima liječenja ALKOHOLIZMA

Priručnik o mentalnom zdravlju za MLADE