Stručni radovi

Ovaj virtualni kutak namijenjen je prezentaciji znanstvenoistraživačkih i stručnih aktivnosti naših članova, u kojem čemo objaviti izabrana publicirana izvješća u znanstvenim i stručnim časopisima, konferencijama i skupovima, a vezana su uz rad Integrativnog centra mentalnog zdravlja.

Salopek I, Barić M, Pranjić V, Španić I. Riječi su važne – afirmacija višedimenzionalne uloge komunikacije. U: Janeš L, Kožić Š, ur. Zbornik sažetaka 3. međunarodnog transdisciplinarnog simpozija „Bioetike i aporije psihe“. Zagreb, 21.-23.11.2019. Zagreb: Hrvatsko bioetičko društvo. p. 94-95

Galetić Žagar I, Hrvat L, Španić I, Salopek I. Prisutnost tjelesnih senzacija kod osoba sa posttraumatskim stresnim poremećajem. U: Knjiga sažetaka „2. hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije s međunarodnim sudjelovanjem“, Karlovac, 19.-21.9.2019. Karlovac: Zagrebački institut za kulturu zdravlja, 2019. p.25

Pranjić V, Salopek I. Destigmatizacijske intervencije u zajednici – karlovačka iskustva. U: Knjiga sažetaka „2. hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije s međunarodnim sudjelovanjem“, Karlovac, 19.-21.9.2019. Karlovac: Zagrebački institut za kulturu zdravlja, 2019. p.66

Galetić Žagar I, Hrvat L, Španić I, Salopek I. Kreativnost u procesu oporavka od psihičkih smetnji. U: Jurić H, ur. Zbornik sažetaka 18. Lošinjskih dana bioetike, Mali Lošinj, 19.-22.5.2019. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. 2019. p. 75-76

Salopek I. Izazovi u implementaciji modela psihijatrije u zajednici. U: Janeš L, Perušić L, Knorr L, ur. Zbornik sažetaka 1. međunardnog transdisciplinarnog simpozija „Bioetike i aporije psihe“, Zagreb, 23.-25.11.2017. Zagreb: Hrvatsko bioetičko društvo. p. 60

Salopek I. Psihijatrija u zajednici kao primjer bioetike u praksi – nizozemski model. U: Salopek I, Jančić E, ur. Zbornik sažetaka “Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Neuroetika: između bioetike i neuroznanosti”, Karlovac, 9.6.2017. Opća bolnica Karlovac. 2017: 22

Cindrić Ž, Galetić Žagar I. Možemo li bolje? U: Salopek I, Jančić E, ur.. Zbornik sažetaka “Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem
Neuroetika: između bioetike i neuroznanosti”, Karlovac, 9.6.2017. Opća bolnica Karlovac. 2017: 36-37